ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI) သည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို ကိုယ်စားပြုသည့် အမြတ်အစွန်း  ရယူခြင်းမရှိသော အမျိုးသား အဆင့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်နှင့်အညီ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အကျိုးစီးပွားများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စီးပွားရေး ပညာရှင်များ၏ စုပေါင်းအားဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

အသင်းချုပ်ကို ၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင် ဗမာကုန်သည်ကြီးများအသင်းအဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ရာ ယနေ့တွင် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်သက်တမ်းရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ခေတ်စနစ်ပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့သည့်အလျောက် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ အကျိုးစီးပွားအတွက် တစိုက်မတ်မတ် ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်သာမက အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအကြားတွင်လည်း ပေါင်းကူးတံတားသဖွယ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ညီနောင်အသင်းများ၊ စီးပွားရေး အသင်းအဖွဲ့များနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အသင်းချုပ်တွင် ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုမ္ပဏီများမှ အသင်းဝင်ထားသည့် အသင်းဝင်ဦးရေ ပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်အမျှ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုလည်း ပိုမိုကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မျှော်မှန်းချက်

မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတစ်ရပ်လုံးကို မြှင့်တင်ပေးမည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ

ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်သွားရန်။

ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်လျက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုမြင့်မားသော ၊ ကဏ္ဍစုံပါဝင်သာ တူညီမျှမှုရှိ၍  သာယာဝပြောသော စီးပွားရေးဝန်းကျင်နှင့် နိုင်ငံတော်ကြီးကို  တည်ဆောက်သွားရန်။

ရည်ရွယ်ချက်

· ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍကို ခိုင်မာအားကောင်းစေရန် စီးပွားရေး  မြင့်မားတိုးတက်ရန် ပိုမိုဆောင်ရွက် ပေးခြင်းဖြင့် တမျိုးသားလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိစေရန်။   ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရည်မြင့်မား ပြီးတန်းတူညီ မျှ၍ ရေရှည် တည်တံ့သော စီးပွားရေးရပ်ဝန်းတစ်ခုထူထောင်နိုင်ရန်၊  အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအကြား ပေါင်းကူးတံတားတခုသဖွယ် ဆောင်ရွက်ရန်။

· ဥပဒေအထောက်အကူနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ  ပြဌာန်းရာတွင် ပြည်တွင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို  ကိုယ်စားပြု၍ အစိုးရထံ ထိရောက်အားကောင်းသည့်  ထောက်ခံဆွေးနွေးမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်။

· ပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းများ ပိုမိုတိုးတက်  ကောင်းမွန်လာစေရန် အတွက်အသင်းဝင်များ၏ သုတေသန ဗဟိုဌာနအဖြစ်ဆောင်ရွက်၍ အနာဂါတ် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအလားအလာအပေါ်အသင်းဝင်များထံဖော်ထုတ်အသိပေးခြင်းဖြင့်

· ပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်တွင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်လာစေရန်၊

· အမျိုးသားစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ထိရောက်မှု  ရှိသော၊ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိသော၊ တာဝန်ယူမှုရှိသော၊ စီးပွားရေး  လုပ်ငန်းများ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် အားပေး ဆောင်ရွက်ရန်။   အနာဂါတ်စီးပွားရေးအတွက်ပြင်ဆင်မှုများတွင်စီးပွားရေး  လုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် သင့်လျှော်သော  အစီအစဉ်များနှင့်မူဝါဒများ ရေးဆွဲရန်၊

· ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဓွန့်ရှည်တည်တံ့စေရေးအတွက်   ညီနောင်အသင်းများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍစုံနှင့်နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အားဖြင့်အမျိုးသားအဆင့်  ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်သွားရန်။

UMFCCI ၏ စီးပွားရေးခေါင်းစဉ်များ

၁။ စီးပွားရေးရာမူဝါဒ ။ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ယုံကြည်မှု၊ လမ်းညွှန်မှုနှင့် အကာအကွယ်ပေးနိုင်သော ဘက်စုံအားကောင်းပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိ၍ တည်ငြိမ်သည့် စီးပွားရေး မူဝါဒများ ဖြစ်ပေါ်စေရန်။

၂။ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ။ အမျိုးသားစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး တွင် အကျိုးဖြစ်ထွန်း အထောက်အကူပြုမည့် မူဝါဒများကို အားပေးရန်။

၃။ စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ။ တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်များရရှိရန်၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရန်နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးရန်တို့အတွက် ထုတ်လု်ပမှု ကဏ္ဍတိုးတက်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဦးဆောင်မည့်မူဝါဒများကို အားပေးမြှင့်တင်ရန်။

၄။ အခွန်ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ။ ခေတ်မီ၍ အခြားနိုင်ငံများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော၊ အလုံးစုံသက်ဆိုင်ပါဝင်သည့် အခွန်စနစ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။

၅။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ ။  တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အခြေခံ၍ အလုပ်ရှင် ၊ အလုပ်သမား နှစ်ဦး နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတွင် သဟဇာတဖြစ်၍ အပြန်အလှန် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော  ဆက်ဆံမှု ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။

၆။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုချောမွေ့စေရေး ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုအားကောင်းလာမည့် အခြေအနေကို ဖော်ဆောင်ရန်နှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်စေမည့် အခြေအနေများကို ဖယ်ရှားရန်။

၇။ အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ။ ယုံကြည်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစိတ်ဓာတ်ကို အခြေခံသည့် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကအကြား  တက်ကြွပြည့်စုံသော ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု နည်းလမ်းများ ဖြစ်ပေါ်စေရန်။

၈။ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ။       ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍနှင့် ငွေကြေးရရှိနိုင်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကို ပိုမိုလွယ်ကူစေရေး တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်။

၉။ တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ။ မြင့်မားသော တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်း စံနှုန်းများနှင့် လုပ်ဆောင်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အားပေးထောက်ပံ့ရန်။

၁၀။ နည်းပညာ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်။          ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ခေတ်မီ တိုးတက်သည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြင့်မားသော နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ် တီထွင်မှုများဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေရန်။

၁၁။ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့်  အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ။ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး မျှတ၍ ကွဲပြားသော အခြေခံ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိစေရန် အသေးစား၊ အငယ်စား၊ နှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်အောင်မြင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရန်။

၁၂။ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အရင်းအမြစ် ။ ဥပဒေ အဝန်းအဝိုင်းအတွင်းရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး တိုးတက်စေမည့် မူဝါဒများကို အားပေး အကောင် အထည်ဖော်ရန်။

UMFCCI

赢咖2万泰平台最新网址

About UMFCCI

赢咖2万泰平台最新网址 (UMFCCI) is a national-level not-for-profit organisation representing the汇盛国际官方网站 private sector. It brings together the collective strength of businesspersons and experts, and continuously works for the sustainable development of汇盛国际官方网站 businesses.

Founded in 1919 as the Burmese Chamber of Commerce, UMFCCI has gone through successive episodes of汇盛国际官方网站’s modern history in its 100 plus years of existence and has consistently worked to represent the private sector, serving as a bridge between government and the private sector.

UMFCCI works together hand in hand with affiliated associations and business organisations. With and expanding membership drawing businesspersons, companies and entrepreneurs, the Chamber strives to be more representative of汇盛国际官方网站’s dynamic private sector.

Vision

A World Class, Apex organisation leading the promotion of business growth and national economic development of汇盛国际官方网站.

Mission

To be the Champion of汇盛国际官方网站 business interests in building a competitive, equitable and prosperous business environment and nation.

Objectives

1. To achieve national development mainly through promoting economic growth by sustainably strengthening the private sector.

2. To act as a bridge between the private sector and the Government to increase competitiveness, and to create an equitable and sustainable business environment.

3. To act as an effective representative of local businesses to the Government in advocating for economic policy and legislation preferences.

4. To build capacity in businesses in order to improve competitiveness in both local and international markets and to act as a resource center for members to further expand economic growth.

5. To stimulate the emergence of efficient, ethical, and responsible businesses to foster national development.

6. To devise appropriate programs and policies to assist businesses in their preparation for future economies.

7. To become a national apex organization which aims to closely cooperate with affiliated associations, development partners, and businesses for the sustainable development of the private sector.

Business Agenda

1) Economic Policy : comprehensive, transparent and stable policies that provide confidence, direction and protection to local businesses.

2) Trade and Investment : promotion of policies that positively contributes to the national economy and the development of local businesses.

3) Industrial development : promotion of policies leading to investment and growth in the manufacturing sector as a means to achieve value added production, export and job creation.

4) Tax and regulation : a competitive, modern and inclusive tax system

5) Industrial relations and labor issues : build harmonious and mutually beneficial relationships between employers and employees based on the rule of law.

6) Ease of Doing Business : pursuit of conditions that will enhance business operations and eliminate circumstances to the contrary.

7) Public-Private Cooperation and Dialogue : a dynamic and holistic engagement mechanism between government and businesses based on the spirit of trust and cooperation.

8) Financial inclusion : promotion of programs for financial inclusion and the access to finance

9) Responsible businesses : promotion and support for businesses and investments which uphold high levels of responsibility, accountability and ethics.

10) Technology, Innovation and capacity building : foster innovation and operational excellence capabilities for local businesses to be competitive in the modern global economy.

11) MSME Development : Promote the successful formation and growth of SMEs in the country for sustainable, equitable and diversified grassroots economic development.

12) Strengthening the Formal Business Sector : Develop and advocate policies which strengthen and incentivizes a sustainable and vibrant formal business sector.

Back